Få advokathjælp ved familieoverdragelse hos eboligadvokat

Få advokathjælp ved familieoverdragelse hos eboligadvokat

Boligmarkedet af i dag er en sand jungle, hvis underskov er oversået med faldgruber. Dette gælder ikke alene i forbindelse med almindelige bolighandler. Mange mennesker træder hver år ved siden af fordi de tror at de uden problemer kan overdrage en ejerbolig til et medlem af familien. Og et sådant fejltrin kan hurtigt komme til at koste dyrt.

Kan jeg overdrage min bolig til et familiemedlem?

Hvis du står med en stor og værdifuld bolig, som du ikke længere selv har brug for, kan du eksempelvis vælge at overdrage denne til yngre familiemedlemmer som måske selv er i færd med at stifte familie og derfor har brug for den ekstra plads. Der er visse forhold du i denne forbindelse bør iagttage.

Først og fremmest er det vigtigt at du er opmærksom på den regel der siger at et familiemedlem kan overtage din bolig til den seneste offentlige ejendoms vurdering minus 15%. Dette er en særlig fordel som gælder specielt for boliger. Under almindelige omstændigheder vil økonomiske gaver over en vis størrelse være skattepligtige, men ifølge en særlig bestemmelse i et cirkulære fra 1982 har ejer altså mulighed for at overdrage en del af boligens værdi uden at den nye ejer beskattes heraf. Denne værdi består af de nævnte 15% af den offentlige vurdering plus en eventuel forskel imellem ejendoms vurdering og boligens salgs pris.

Der ud over kan der være tilfælde hvor der er foretaget større ændringer på ejendommen – for eksempel i forbindelse med en renovering. Her vil de fordelagtige overdragelses vilkår muligvis ikke gælde. Og så skal du ud og have special rådgivning angående overdragelsen.

Hvem kan hjælpe med rådgivning i forbindelse med familie overdragelse af bolig?

Denne hjælp kan du med fordel søge hos en boligadvokat – og det behøver ikke at koste en mindre formue. Læs mere på eboligadvokat.dk

Astrid Pedersen

Related Posts

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *